Witamy na stronie WSERO!

herbWolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego powstało w 1991 roku. Działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach jako organizacja non profit, czyli taka, która wszystkie swoje dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Kadencja władz trwa trzy lata. Członkami zwyczajnymi WSERO są nauczyciele i wykładowcy zatrudnieni w naszych szkołach, rodzice uczniów, którzy zgłosili swój akces do Stowarzyszenia oraz słuchacze szkół pomaturalnych.

Wspieramy wszelkie inne działania, służące rozwojowi edukacji, np. Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Więcej…

Od semestru letniego roku szkolnego 2015/2016 zajęcia dla uczniów naszych szkół, w tym w szczególności Społecznego Językowego Gimnazjum WSERO odbywają się w nowo otwartym skrzydle budynku WSERO.