Witamy na stronie WSERO!

herbWolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego powstało w 1991 roku. Działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach jako organizacja non profit, czyli taka, która wszystkie swoje dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Kadencja władz trwa trzy lata. Członkami zwyczajnymi WSERO są nauczyciele i wykładowcy zatrudnieni w naszych szkołach, rodzice uczniów, którzy zgłosili swój akces do Stowarzyszenia oraz słuchacze szkół pomaturalnych. Więcej…

Od semestru letniego roku szkolnego 2015/2016 zajęcia dla uczniów naszych szkół, w tym w szczególności Społecznego Językowego Gimnazjum WSERO odbywają się w nowo otwartym skrzydle budynku WSERO.

Poprzednia wersja witryny www supportowana do dnia 23.11.2015 roku dla WSERO dostępna jest pod linkiem. -> WSERO.