Witamy na stronie WSERO!

herbWolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego powstało w 1991 roku. Działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach jako organizacja non profit, czyli taka, która wszystkie swoje dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Kadencja władz trwa trzy lata. Członkami zwyczajnymi WSERO są nauczyciele i wykładowcy zatrudnieni w naszych szkołach, rodzice uczniów, którzy zgłosili swój akces do Stowarzyszenia oraz słuchacze szkół pomaturalnych.

Wspieramy wszelkie inne działania, służące rozwojowi edukacji, np. Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej dla uczniów szkół podstawowych. Więcej…

 Zajęcia dla uczniów naszych szkół, w tym w szczególności Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej WSERO odbywają się w nowym skrzydle budynku WSERO.

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności zgodną z RODO.