Konkurs na najlepszą stronę www klasy

Konkurs POKAŻ KLASĘ Z JAK NAJLEPSZEJ STRONY WWW X EDYCJA

JURY KONKURSU:

1. Honorowy członek Jury Pan Kamil Rusjan – Marketing & PR Manager firma D-link Polska.

2. Dyrektor S. J.  Liceum Ogólnokształcącego im. Alberta Einsteina  oraz S. J. Gimnazjum dr Grzegorz Balawajder

3. Kierownik administracyjny WSERO Pan Jacek Melnicki 

NAGRODY GŁÓWNE:

1. Podwyższenie oceny z przedmiotu INFORMATYKA o stopień, dla ucznia lub klasy najbardziej zaangażowanego (zaangażowanej) w tworzenie bloga, która zdobędzie pierwsze miejsce w ogólnym rankingu.

2. Wysokiej jakości sprzęt sieciowy ufundowany przez firmę D-link z siedzibą w Warszawie.

3. Gadżety reklamowe firmy D-link: notesy, kubki, smycze, breloczki.

Dalsze informacje o nagrodach podane zostaną podczas trwania roku szkolnego!

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu Informatyki i Technologii Informacyjnej

2. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów

3. Uczestnictwo w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości i społeczeństwa informacyjnego

4. Promocja szkół WSERO w globalnej sieci Internet

R E G U L A M I N

Strona internetowa lub blog zgłaszany jest do konkursu jako wizytówka klasy. Decyzję, która strona zostanie poddana ocenie podejmuje klasa (w przypadku, gdy kilku uczniów w klasie zaprojektuje stronę). Blog lub strona internetowa oceniana jest trzykrotnie w ciągu całego roku szkolnego, w następujących miesiącach: listopad 2017, marzec 2018, maj 2018. W każdym z wyżej wymienionych miesięcy następuje publikacja wyników na stronie internetowej W.S.E.R.O. Podstawą do wygrania konkursu jest otrzymanie sumarycznie najwyższej noty z trzech etapów oceny. Na każdy etap oceny składają się trzy opinie wyrażone przez osoby niebędące wychowawcami klas biorących udział w konkursie. Zwycięzca konkursu (klasa) otrzymuje nagrody przewidziane za zajęcie pierwszego miejsca. Konkurs przeprowadzany jest dla Społecznego Językowego Gimnazjum oraz Społecznego Językowego Liceum im. Einsteina, nagrody końcowe otrzymuje jedna klasa z Liceum bądź Gimnazjum w zależności od ilości uzyskanych punktów.  Regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania konkursu.

Wyniki I etapu poniżej: Kliknij na wykres aby powiększyć!

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 ! 

dlink