Konkurs Wymowy Angielskiej 2018

Konkurs wymowy angielskiej (English Pronunciation Contest) pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina W.S.E.R.O. w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w jubileuszowej XV edycji Konkursu Wymowy Angielskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów* z terenu Opolszczyzny i ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania się osobom dysponującym poprawnym akcentem w języku angielskim oraz obdarzonym talentem aktorskim. Nagrodę główną stanowi bon do salonów Empik. Laureatom konkursu, w przypadku skorzystania z oferty edukacyjnej którejś z naszych szkół, zapewniamy istotne ulgi w opłatach czesnego. * w szczególnych przypadkach, po konsultacji z organizatorem, możliwy jest udział uczniów z klas młodszych.

Regulamin konkursu: 1. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolny tekst (wiersz, opowiadanie, skecz, itd.) w języku angielskim. 2. Prezentacja jest indywidualna (jeden uczestnik) i trwa 60-90 sekund (prosimy nie przekraczać limitu czasu!) 3. Dopuszczalne jest przebranie, drobne elementy scenografii oraz podkład muzyczny (wyłącznie na płytach w podstawowych formatach) 4. Prezentacje ocenia komisja złożona z anglistów i native speakers 5. Oceniane są: – poprawność fonetyczna i intonacyjna (maks. 10 pkt.) – interpretacja tekstu (maks. 10 pkt.) – opanowanie pamięciowe tekstu (maks. 3 pkt.) 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć zwycięzcy (pierwsze miejsce) poprzednich edycji. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody zarówno dla uczestników jak i ich nauczycieli (dla nauczycieli również certyfikaty uczestnictwa). Szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i w terminie do 20 kwietnia 2018r. przekazują organizatorom listę zwycięzców, którzy wezmą udział w finale oraz nazwisko opiekuna (w celu przygotowania dyplomów i certyfikatów). Prosimy o przesyłanie list zawierających nazwiska uczestników i opiekunów drogą listowną lub e-mailem. Każda szkoła wystawia nie więcej niż 3 finalistów.

Zawody finałowe odbędą się w czwartek 26 kwietnia 2018r., o godzinie 10:00 w auli Społecznego Językowego Liceum i Gimnazjum w Opolu, przy ulicy Drobiarskiej 2. Dojazd (na koszt własny) autobusami MPK linii 10 i 17 oraz szynobusem (przystanek Opole Gosławice). Organizatorzy zapewniają kanapki i napoje. Zakończenie (w zależności od ilości uczestników) ok. godz. 13:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału Państwa szkoły w konkursie (telefonicznie lub e-mailem) w terminie do 30 marca 2018r. Prosimy Szanowną Dyrekcję o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w konkursie, a nauczycieli o pomoc w doborze repertuaru i przygotowaniach.