Konkurs Wymowy Angielskiej 2017

Konkurs wymowy angielskiej (English Pronunciation Contest)

pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

w XIV edycji Konkursu wymowy angielskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów* z terenu Opolszczyzny i ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania się osobom dysponującym poprawnym akcentem w języku angielskim oraz obdarzonym talentem aktorskim. Nagrodą główną jest roczny kurs języka obcego w szkole językowej Metropolitan Language Professionals. Laureatom konkursu, w przypadku skorzystania z oferty edukacyjnej którejś z naszych szkół, zapewniamy istotne ulgi w czesnym.

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolny tekst (wiersz, opowiadanie, skecz, itd.) w języku angielskim.
  2. Prezentacja jest indywidualna (jeden uczestnik) i trwa 60-90 sekund (Prosimy nie przekraczać limitu czasu!)
  3. Dopuszczalne jest przebranie, drobne elementy scenografii oraz podkład muzyczny (wyłącznie na płytach w podstawowych formatach)
  4. Ocenia komisja złożona z anglistów i native speakers
  5. Oceniane są:

– poprawność fonetyczna i intonacyjna (maks. 10 pkt.)

– interpretacja tekstu (maks. 10 pkt.)

– opanowanie pamięciowe tekstu (maks. 3 pkt.)

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć zwycięzcy (pierwsze miejsce) poprzednich edycji.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody zarówno dla uczestników jak i ich nauczycieli. Dla nauczycieli również certyfikaty uczestnictwa. Szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i w terminie do 24 marca 2017r. przekazują organizatorom listę zwycięzców, którzy wezmą udział w finale oraz nazwisko opiekuna (celem przygotowania dyplomów i certyfikatów). Ze względu na kłopoty z czytelnością faksu prosimy o przesyłanie nazwisk drogą listowną lub mailem. Każda szkoła wystawia nie więcej niż 3 finalistów. Zawody finałowe odbędą się w czwartek 6 kwietnia 2017r., o godzinie 10:00 w auli Społecznego Językowego Liceum i Gimnazjum w Opolu, przy ulicy Drobiarskiej 2. Dojazd (na koszt własny) autobusami linii 10 i 17 oraz szynobusem. Organizatorzy zapewniają kanapki i napoje. Zakończenie (w zależności od ilości uczestników) ok. godz. 13:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału Państwa szkoły w konkursie (telefonicznie, faxem lub mailem) w terminie do 4 marca 2017 r.

Prosimy Szanowną Dyrekcję o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w konkursie, a nauczycieli o pomoc w doborze repertuaru i przygotowaniach.

* w szczególnych przypadkach, po konsultacji z organizatorem, możliwy jest udział uczniów z klas młodszych