Lokalna edycja międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Szkoły WSERO biorą udział w polskiej edycji kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

Już po raz 26., między 25 listopada a 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

Kampania „16 Dni…: została zainicjowana w 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers (obecnie Center for Women’s Global Leadership http://www.cwgl.rutgers.edu). Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, inicjatorki wybrały dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o organizowanym przez nas evencie w ramach Kampanii: http://kampania16dni.pl/wydarzenia/projekcja-filmu-delikatnie-nas-zabijaja-oraz-warsztaty/

Artykuły o akcji na stronie RADIO OPOLE: 

http://radio.opole.pl/100,220591,opolska-mlodziez-rozmawiala-o-stereotypach-oraz-&s=1&si=1&sp=1

http://radio.opole.pl/113,2,kobiety-o-stereotypach-i-swoich-prawach-warsztat&idpi=130&idxi=220210

W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się fundacja Autonomia z Krakowa.

   

Z ramienia Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego kampanie koordynuje: dr Jolanta Koj. 

Patronaty honorowe globalne:

  

Patronaty honorowe lokalne: