Historia

Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego powstało w 1991 roku. Działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach jako organizacja non profit, czyli taka, która wszystkie swoje dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Kadencja władz trwa trzy lata. Członkami zwyczajnymi WSERO są nauczyciele i wykładowcy zatrudnieni w naszych szkołach, rodzice uczniów, którzy zgłosili swój akces do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie w swojej historii prowadziło Studium Nauczycielskie oraz Niepubliczne Kolegium Języków Obcych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie, oprócz podstawowej działalności, którą jest dbanie o rozwój edukacji niepublicznej, stowarzyszenie działa również na niwie kulturalnej: organizowało Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne w Otmuchowie, które stwarzały podstawy profesjonalnego rozwoju dla młodych wokalistów estradowych z całego kraju; organizowało również unikalną w skali kraju imprezę „Opole Gospel Festival”.

Wielkim powodzeniem wśród opolskich licealistów i nauczycieli cieszyła się zorganizowana przez nas sesja naukowa „Spotkania z Barokiem”. Wspieramy wszelkie inne działania, służące rozwojowi edukacji, np. Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej dla uczniów szkół podstawowych. Wspieraliśmy i wspieramy organizatorów olimpiad tematycznych (np. Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Filozoficzna).