Historia

Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego powstało w 1991 roku. Działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach jako organizacja non profit, czyli taka, która wszystkie swoje dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Kadencja władz trwa trzy lata. Członkami zwyczajnymi WSERO są nauczyciele i wykładowcy zatrudnieni w naszych szkołach, rodzice uczniów, którzy zgłosili swój akces do Stowarzyszenia oraz słuchacze szkół pomaturalnych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie, oprócz podstawowej działalności, którą jest dbanie o rozwój edukacji niepublicznej, stowarzyszenie działa również na niwie kulturalnej: od pięciu lat organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne w Otmuchowie, które stwarzają podstawy profesjonalnego rozwoju dla młodych wokalistów estradowych z całego kraju; od pięciu lat organizujemy również unikalną w skali kraju imprezę „Opole Gospel Festival”.

Wielkim powodzeniem wśród opolskich licealistów i nauczycieli cieszyła się zorganizowana przez nas sesja naukowa „Spotkania z Barokiem”. Wspieramy wszelkie inne działania, służące rozwojowi edukacji, np. Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej dla uczniów szkół podstawowych. Od wielu lat organizujemy także kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie (filologia angielska, politologia, socjologia). Wspieraliśmy i wspieramy organizatorów olimpiad tematycznych (np. Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Filozoficzna).