Szkoły

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa istnieje od 2017 roku, powstała w wyniku przekształcenia Społecznego Językowego Gimnazjum WSERO istniejącego od roku 2002. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Szkoła nawiązuje do najlepszych tradycji Gimnazjum WSERO, wyrażających się m. in. wysokimi wynikami na egzaminie gimnazjalnym, plasującymi nasze Gimnazjum w czołówce najlepszych gimnazjów miasta Opola i województwa opolskiego. Szkoła stawia sobie trzy główne cele:

Pierwszy – to przygotowanie uczniów do egzaminu końcowego pod kątem wszystkich wymaganych w tym względzie umiejętności. Doświadczenia zdobyte w ramach egzaminu gimnazjalnego pokazują, że jesteśmy w tym względzie profesjonalistami.

Drugi – przygotowanie uczniów i w przyszłości absolwentów szkoły do nauki w Liceum Ogólnokształcącym. Zapewniamy, że nasi absolwenci uzyskają zarówno wiedzę, jak i umiejętności pomocne w zdobywaniu wiedzy na dalszym etapie kształcenia w Liceum pod kątem egzaminu maturalnego. Kadra Szkoły to również kadra naszego Liceum.

Trzeci – to intensywna nauka języków obcych. Nauczamy obowiązkowo dwóch języków: (j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański w wymiarze po sześć godzin w tygodniu), ponadto uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z języka francuskiego i hiszpańskiego (zajęcia dodatkowe). Celem edukacji językowej jest, z jednej strony płynne opanowanie dwóch języków obcych w mowie i piśmie, a także przygotowanie do biegłej znajomości języków na kolejnych etapach kształcenia. O dotychczasowej znajomości języków obcych przez uczniów naszego Gimnazjum może świadczyć fakt, że trzecioklasiści uzyskują bardzo wysoką punktację pisząc próbną maturę z języków obcych (80 – 90% punktacji).

Ponadto należy podkreślić, że nauka w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej WSERO odbywa się w komfortowych warunkach. Klasy liczą od 15 uczniów, co umożliwia indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem. Nauczyciele bardzo szybko rozpoznają możliwości uczniów w klasie, dzięki czemu wiedzą jak pracować z uczniem bardzo zdolnym ale również z takim, który z danego przedmiotu ma pewne trudności. Mała liczebność klasy zapewnia szybką integrację uczniów, w tym względzie uczymy pracy zespołowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej angażują się w różne akcje społeczne, w tym wolontariat. Tradycją Szkoły jest to, że opiekę nad klasami sprawują uczniowie danej klasy naszego Liceum. Nauka w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej WSERO jest odpłatna, sądzimy jednak, że czesne – to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek.

Więcej informacji o SZKOLE PODSTAWOWEJ w tym o obowiązujących opłatach na stronie: http://podstawowa.wsero.opole.pl/

Społeczne Językowe Liceum im. Alberta Einsteina

Społeczne Językowe Liceum WSERO istnieje od 1991 roku. Jest najstarszym niepublicznym liceum ogólnokształcącym w województwie opolskim. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.  Obecnie w naszym Liceum uczniowie kształcą się w klasach o następujących modułach: prototypowanie i programowanie gier, IT, językowy, prawniczy, medyczny, ekonomiczny.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia przygotowujący do nowej matury i podjęcia studiów (100% naszych uczniów zdaje maturę, 96% z nich dostaje się na wyższe uczelnie w kraju i za granicą). Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, w tym pracownicy naukowi wyższych uczelni. Językiem obowiązkowym jest j. angielski. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na języki dodatkowe – z j. hiszpańskiego i niemieckiego. Nauka odbywa się w komfortowych warunkach, klasy liczą do 15 osób (sporadycznie do 19). Od klasy II uczniowie obowiązkowo uczęszczają na zajęcia fakultatywne przygotowujące ich do egzaminu maturalnego. Uczniowie z naszego Liceum biorą udział w wymianie młodzieży z Florsheim (Niemcy). Ponadto prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów o pasjach artystycznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe. Nauka w naszym Liceum jest odpłatna, sądzimy jednak, że czesne – to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek.

Więcej informacji o LICEUM w tym o obowiązujących opłatach na stronie: www.einstein.opole.pl    

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zaoczne

SZKOŁA ISTNIEJE OD 1996 ROKU I POSIADA UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, PONAD 200 ABSOLWENTÓW

NAUKA TRWA TRZY LATA (dla absolwentów szkół zawodowych dwuletnia ścieżka edukacyjna!)

ZAJĘCIA: CO DRUGI WEEKEND (sobota i niedziela)

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR: 300zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!

OSTATNI SEMESTR NAUKI WOLNY OD OPŁAT!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ:

Pobierz podanie do liceum dla dorosłych

 DODATKOWE INFORMACJE I  ZAPISY:

45-410 OPOLE, DROBIARSKA 2, (77) 455-73-75, (77) 458-17-17