Szkoły

Społeczne Językowe Liceum im. Alberta Einsteina

Społeczne Językowe Liceum WSERO istnieje od 1991 roku. Jest najstarszym niepublicznym liceum ogólnokształcącym w województwie opolskim. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych.  Obecnie w naszym Liceum uczniowie kształcą się w klasach o następujących modułach: prototypowanie i programowanie gier, IT, językowy, prawniczy, medyczny, ekonomiczny.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia przygotowujący do nowej matury i podjęcia studiów (100% naszych uczniów zdaje maturę, 96% z nich dostaje się na wyższe uczelnie w kraju i za granicą). Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, w tym pracownicy naukowi wyższych uczelni. Językiem obowiązkowym jest j. angielski. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na języki dodatkowe – z j. hiszpańskiego i niemieckiego. Nauka odbywa się w komfortowych warunkach, klasy liczą do 15 osób (sporadycznie do 19). Od klasy II uczniowie obowiązkowo uczęszczają na zajęcia fakultatywne przygotowujące ich do egzaminu maturalnego. Uczniowie z naszego Liceum biorą udział w wymianie młodzieży z Florsheim (Niemcy). Ponadto prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów o pasjach artystycznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe. Nauka w naszym Liceum jest odpłatna, sądzimy jednak, że czesne – to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek.

Więcej informacji o LICEUM w tym o obowiązujących opłatach na stronie: www.einstein.opole.pl   

 DODATKOWE INFORMACJE I  ZAPISY:

45-410 OPOLE, DROBIARSKA 2, (77) 455-73-75, (77) 458-17-17